Tilbage til overskrift

 

 Note 3: I august 1946 vedtoges det at forhøje skatten på biografbilletter fra 40% til 50%. De derved indkomne penge skulle bruges til støtte af lødig dansk filmproduktion og til præmiering af kunstnerisk særlig vellykkede spillefilm. Staten, som ikke havde andel i ”Fyrtøjet”, tjente 540.000 kr. i forlystelsesskat af filmens indtægter. Det var penge, som Dansk Farve- og Tegnefilm A/S selv kunne have haft hårdt brug for til produktionen af sit nye tegnefilmprojekt, men som man altså ikke selv havde mulighed for at disponere over. I henhold til B.T. 20.04.48 fik producenterne af ”Fyrtøjet”, altså Dansk Farve- og Tegnefilm A/S og Palladium A/S, selv kun 270.000 kr. af filmens indtægter, som dog ikke blev offentliggjort. Den havde kostet godt og vel en million kroner at producere. 

 

 

Tilbage til overskrift