Tilbage til overskrift

 

 Note 10: Filminstruktør og filmproducent Johan Jacobsen fik 100.000 kr. for filmen ”Soldaten og Jenny”, mens Asger Jerrild og Jens Henriksen fik 50.000 kr. for filmen ”Mani”. Bjarne og Astrid Henning-Jensen fik hver 10.000 kr. for deres film ”Ditte Menneskebarn”, Ole Palsbo 10.000 kr. for filmen ”Tag, hvad du vil ha’”, og Nordisk Film fik 100.000 kr. for filmen ”De Pokkers Unger”, og 15.000 kr. for filmen ”Mistænkt”. Endelig fik Dansk Kulturfilm 50.000 kr. til et filmprojekt om vikingernes liv.
     Statens uddeling af forlystelsesafgifts-midlerne gav anledning til et hundeslagsmål i filmbranchen. Det var særlig de fire store filmproducenter, der var stærkt utilfredse med, at pengene i de fleste tilfælde var tildelt, hvad de kaldte ”lønnede funktionærer”. Også Johan Jacobsen blev karakteriseret som ”lønnet funktionær”, idet han havde fået gage for at iscenesætte og administrere produktionen af ”Soldaten og Jenny”, mens producenten, John Olsen, der bar den økonomiske risiko, ikke modtog en krone. Desuden kritiserede man, at det udvalg under Undervisningsministeriet, der foretager uddelingen af pengene, ikke har faste retningslinjer at gå efter.
     Der hersker lidt usikkerhed omkring den tidligere ovenfor nævnte Jens Henriksen, som var medproducent på filmen ”Mani”. Ifølge Aftenbladet 9.6.48, var denne Jens Henriksen gået ud af filmbranchen på det tidspunkt, da præmieringen fandt sted. Det kunne tydes, som om han er identisk med en mand af samme navn, der var aktionær i Dansk Farve- og Tegnefilm A/S. Men i henhold til Filmens Hvem Hvad Hvor – danske titler og biografier 1929 – 1967, er den Jens Henriksen, der var medproducent på ”Mani”, identisk med den senere filminstruktør af samme navn.

 

 

Tilbage til overskrift