Tilbage til overskrift

 

 Note 32: Jeg, Harry Rasmussen, sendte først en skriftlig orientering om projektet til Allan Johnsen, men dette brev er desværre ikke bevaret. Derimod er Allan Johnsens svarbrev af 1.11.1952 bevaret og findes som bilag til denne afhandling. Brevet er desuden citeret i Biografi for Harry Rasmussen.

 

 

Tilbage til overskrift