Til start: Dansk Tegnefilms Historie

Jakob Koch. Født 17 januar 1945 på Frederiksberg. Søn af civilingeniør Niels Koch (1912-1960) og Maren Kirstine Koch (1912-1986), født Find, datter af kunstmaler Ludvig Find.
    Som dreng tegnede Jakob Koch meget, og i skolen fik han af tegnelæreren "hædrende omtale" for sine tegnerier.

Som 13 årig deltog Jakob Koch i en tegnekonkurrence for børn, udskrevet af "Scaniadam automobiler".
Konkurrencedeltagerne skulle tegne en Ford Anglia.
Med denne tegning vandt Jakob Koch en cykel. -
© 1958 Jakob Koch.

    Jakob Koch var som barn dybt fascineret af tegnefilmmediet, og det skyldtes primært den fantastiske fantasiverden som åbnede sig på lærredet i den københavnske biograf Metropol, som viste tegnefilm af den amerikanske tegnefilmmester Walt Disney. Fra Jakob var 12 år lavede han små tegnefilm med familiens 8 mm smalfilmsapparat. Det blev til 6-8 små film fra 30 sek. til ca. 6 min. I starten arbejde Jakob med flyttefilm, og den første film handlede om flyvningens historie. Det blev til en lille 5 min. film i sort/hvid. Det var for dyrt med farvefilm.

Uddrag fra Jakob Kochs første tegnefilm fra 1958 "Flere Former For Flyvning" på 5 minutter.
Filmen var lavet som flyttefilm, men et par af scenerne, bl. andet denne med Eifeltårnet, var animeret på papir, og derefter klippet ud, og lagt løst på baggrunden under fotograferingen. Den oprindelige film er bortkommet, men tegningerne fra denne sekvens er bevaret, og animationen kunne derfor rekonstrueres.-
© 1958 Jakob Koch.

    Sammen med 2 klassekammerater, som også havde stor interesse for tegnefilm, kontaktede Jakob Koch i 1959 Nordisk Tegnefilm med henblik på et besøg i studiet. De tre 14 års drenge fik en aftale i stand, og blev venligt modtaget og vist rundt i tegnefilmstudiet af Kirsten Steinaa, som sammen med sin mand, Ib Steinaa, var leder af Nordisk Tegnefilm. 
     Stærkt inspireret af besøget på Nordisk Tegnefilm, gik Jakob Koch hjem og startede et nyt filmprojekt. Nu skulle det være en "rigtig" tegnefilm, i fuldanimation, og trukket op og farvelagt på celloluid. Det blev til en lille 2 min. tegnefilm, "Geden", og også denne film blev lavet i sort/hvid.

Her ses en scene fra den lille 2 min. tegnefilm "Geden" fra 1960. Den oprindelige film er bortkommet, men tegningerne fra denne scene er bevaret, og animationen kunne derfor rekonstrueres.- © 1960 Jakob Koch.

    Det største af Jakob Kochs amatør-tegnefilmprojekter var en 6 minutters tegnefilmatisering af det romerske sagn om "Androkles og Løven", som handler om slaven Androkles, der på grund af det hårde slaveliv, flygter ud i ørkenen. Her finder han en løve, som er såret af en torn i poten. Androkles hjælper løven, og fjerner tornen fra dens pote. De to bliver gode venner. Imidlertid bliver Androkles indfanget af soldater, og bliver ført tilbage til sin herre. Androkles bliver som straf dømt til at blive kastet for løverne, og da dette sker, møder han sin løveven, og de bliver genforenet i glæde. Androkles bliver benådet, fordi han "besejrede" løven.
    Filmen var fuldanimeret i en naivistisk tegnestil, som var hurtig og uforpligtende at arbejde med.

 

 

Scenebilleder fra Jakob Koch's 6 min. tegnefilmversion af "Androkles og Løven" fra 1961.
Den oprindelige film er desværre bortkommet, men tegningerne er bevaret, og derfor kunne disse ovenstående scenebilleder og animationer rekonstrueres. -
© 1961 Jakob Koch.

 

     Efter realeksamen fra Frederiksberg Gymnasium, kom Jakob Koch i tømrerlære med henblik på en uddannelse som arkitekt, men der var to andre ting som interesserede ham mere. Tegnefilm og musik, og tegnefilmen skulle blive hans levebrød, mens musikken blev en meget væsentlig hobby.
     På grund af drømmen om en karriere med tegnefilm, hoppede Jakob Koch i 1962 fra sin tømrer-læreplads, hvorefter han kontaktede Ib Steinaa på Nordisk Tegnefilm, i håbet om at blive antaget som elev. Der blev  aftalt et møde, og med hjælp fra de små 8 mm tegnefilm fik han en elevplads, som han påbegyndte 1 nov. 1962.

      1962-1964 Elev på Nordisk Tegnefilm.
     Nordisk Tegnefilm var en underafdeling af Nordisk Film, og der var ansat 16 personer. Ib Steinaa var kunstnerisk leder og instruktør, og hans kone Kirsten Steinaa var økonomi- og personalechef. Der var ansat 3 animatorer: Walther Lehmann, Flemming Jensen og Harry Rasmussen. En tekstmand ved navn Helge Christiansen. En designer, Ulla Grau. 3 animatorelever, Anton Fredsø (senere gift med Ulla Grau) som blev udlært kort tid efter Jakob´s ansættelse, Eric Møller og Jakob Koch. 4 piger tog sig af cell. arbejdet: Annelise Andersen, Eva ?, Lisbeth Jensen og Anette Lorenzen. En trickfotograf: Poul Dupont, og en fotografassistent: Hasse Christensen.
     Jakob Koch blev sat til at lave animationsøvelser, og ind imellem blev han også brugt i produktionen, enten som mellemtegner eller farvelægger. Og sidst i sin elevtid fik han også opgaver af mere selvstændig karakter. Sommeren 1963 var en travl periode i Nordisk Tegnefilm, for her skulle kort-tegnefilmen "Han hun og pengene" færdiggøres. Hele personalet blev sat på overarbejde sommeren igennem, og Jakob deltog med forskellige funktioner i produktionen. Han var mellemtegner, farvelægger og også animator på nogle enkelte scener. Blandt andet animerede han nogle scener med pengesedler som hvirvlede gennem luften.

      Teknikken bag tegnefilmproduktionen havde Jakob Koch's store interesse. I sin fritid eksperimenterede han blandt andet med stereoskopisk tegnefilm, og indkøbte til formålet en gammel 16 mm filmfremviser, som havde et akseludtag der roterede een gang pr. 2 billeders fremvisning. Han forlængede denne aksel, og på den monterede han to "vinger" af sort pap med en afstand som svarede til øjenafstanden. Vingerne var monteret modsat i forhold til hinanden, og når man kiggede igennem de roterende vinger, blev der lukket for hvert andet billede for skiftevis højre og venstre øje (se illustrationen). Derefter lavede Jakob Koch en enkel stereoskopisk animation af en "meteorsværm" som kommer svævende imod beskueren. Animationen blev fotograferet således at hver andet billede på filmstrimlen skulle ses af venstre øje, og hvert andet af højre øje. Jakob Koch fotograferede animationen, fremkaldte filmstrimlen og kørte den på den specielle fremviser. Stor var begejstringen da han så "meteorstenene" komme flyvende imod ham. Det virkede, men det var kun et eksperiment, som ikke havde nogen som helst praktisk betydning, idet der kun var een person ad gangen som kunne opleve den stereoskopiske effekt.

Illustration af princippet bag den filmprojektor som Jakob Koch ombyggede til sine eksperimenter med stereoskopisk tegnefilm. Når de sorte 'vinger' roterer, vil de lukke for hvert andet billede for skiftevis højre og venstre øje.
Tegning
© 2007 Jakob Koch.

Rekonstruktion af den oprindelige animation fra 1964. Den stereoskopiske effekt kan opleves ved at kigge "på kryds", således at højre øje ser på det venstre billede, og omvendt.
(Det kan være en hjælp at holde en finger oppe mellem computerskærmen og næsen. Kig på fingeren, alt imens du flytter den frem og tilbage, indtil de to billeder smelter sammen til eet.).- Animation
© 1964/2007 Jakob Koch.

     I sommeren 1964 blev Jakob Koch indkaldt som soldat, og måtte derfor stoppe på Nordisk Tegnefilm, og da han sagde farvel til Ib Steinaa, blev han ved samme lejlighed erklæret for udlært.

     1964-1966. Soldat, Højskoleophold, udenlandsrejser og forskellige små job.

    I 1966 overvejede Jakob Koch at finde andet erhverv, men tegnefilmen trak stadig i ham, så derfor undersøgte han mulighederne i branchen. Der var 3 filmselskaber i Danmark som producerede tegnefilm på det tidspunkt:Nordisk Tegnefilm, hvor han var elev, Bent Barfod Film i Hellerup, og Hamberg & Beckendorff, som netop havde skiftet navn til Spectrum Film Studio. Han havde hørt at Nordisk Tegnefilm var ved at lukke, så der ville han ikke forsøge sig. Han nåede aldrig at overveje Bent Barfod, for han havde hørt at Spectrum Film manglede arbejdskraft, så der ville han prøve lykken.

     1966-1970 Spectrum Film Studio.
     Uopfordret søgte Jakob ansættelse i Spectrum Film i Ryesgade på Østerbro. Det viste sig ganske rigtigt at der var behov for en mand mere. Jakob kom til ansættelsessamtale hos Børge Hamberg, som var chef for tegnestuen. Jakob viste sine medbragte tegninger og linetests fra tiden hos Nordisk Tegnefilm, og blev ansat i okt. 1966, med en månedsløn på 1900 kr.

Animationstegninger fra nogen af de øvelser Jakob Koch udførte i sin elevtid på Nordisk Tegnefilm i 1963, og som sammen med en rulle med ca. 60 meter 16 mm skitsefilm (linetest) hjalp ham til ansættelse hos Spectrum Film i 1966.
Tegnestilen på ovenstående animationstegninger er tydeligvis påvirket af Ib Steinaa og Nordisk Tegnefilm.
© 1963 Jakob Koch. 

 
     Spectrum Film producerede kortfilm og reklamefilm både som tegnefilm og realfilm. Firmaets ejere var Børge Hamberg og Leif Beckendorff . Børge Hamberg var som sagt leder af tegnefilmafdelingen, og han var pioner i dansk tegnefilm, og var én af de ledende kræfter i ”Fyrtøjet”, den første danske lang-tegnefilm. Leif Beckendorff var tidligere fotograf og lydmand, og han var økonomisk direktør i firmaet. Hamberg og Beckendorff kendte hinanden fra Bent Barfod Film, hvor de begge havde været ansat.
     I Spectrum Film var der desuden ansat en pige, Lis, til cell. arbejde, og et antal skiftende kontordamer. Jakob Koch blev kastet ud i den ene opgave efter den anden, og eftersom firmaet var så lille og havde så få ansatte, måtte han påtage sig alle produktionsforløbets opgaver, lige fra kundekontakt, idé, storyboard, over animation til fotografering og klipning. Det var her i firmaet han lærte tegnefilmhåndværket til bunds, og han anså Børge Hamberg for en fremragende og meget behagelig leder af tegnestuen.

 

Jakob Koch ved trickkameraet i Spectrum Film. – Foto: © 1968 Jakob Koch.

    Et halvt årstid efter Jakobs’s ansættelse, blev Flemming Jensen ansat. Han kom fra Ib Steinaa, som havde startet sit eget firma efter Nordisk Tegnefilms lukning.
     Lis skulle giftes, og tog i 1967 sin afsked. Birgit Bennedbæk, som netop havde afsluttet en tegneruddannelse på Kunsthåndværkerskolen, blev herefter ansat som tegner med ansvar for  cell. arbejdet.
     Leif Beckendorff og Børge Hamberg var meget forskellige af personlighed, og de kom tit i voldsomme diskussioner om firmaets drift. Det endte med at Beckendorff købte Hamberg ud, og det satte Børge Hamberg i stand til at købe et rækkehus, og han var meget glad for sin nye status som ansat i firmaet med fast løn (4.500 kr. mdl.)
     Jakob Koch havde nogle gode og lærerige år med mange udfordringer i et behageligt arbejdsmiljø. Foruden tegnefilm producerede Spectrum Film også reklamefilm, industrifilm og kortfilm, og mange freelance filmfolk var i perioder tilknyttet firmaet, og der var ofte stor aktivitet i det lille filmselskab. Af filmfolk som i perioder havde sin daglige gang i Spectrum Film, var lydmand og instruktør Ole Askmann, instruktør Hans Henrik Jørgensen, filmfotograferne Rolf Rønne, Michael Salomon og Peter Roos og mange andre. Kunstmaleren og filminstruktøren Helge Ernst lavede en kortfilm, ”Opbrud”, med grafikeren Palle Nielsens kunst. Det var en ikonografisk film, og Jakob Koch var trickfotograf på filmen, og havde derfor et tæt samarbejde med Helge Ernst. Børge Hamberg og Birgit Bennedbæk lavede en animeret kortfilm med maleren og grafikeren Mogens Zielers tegninger: ”Multityder”.
     I perioder hvor der ikke var så meget gang i  tegnefilmproduktionen, gik Jakob ind som assistent ved de øvrige filmproduktioner.

     Den 8 marts 1968 blev Jakob Koch gift med Britta Hermit. De havde fået en lille lejlighed i Møllegade nr. 24 på Nørrebro. Den 15 august fik de deres første søn, Rasmus.

     I en periode i 1969 var det svært at skaffe tegnefilmopgaver til Spectrum Film, og Flemming Jensen blev sagt op. Han startede herefter som selvstændig fra sin lejlighed i Livjægergade. Senere lejede han et butikslokale i Ryesgade, og herfra startede han firmaet Tegnefilm I/S sammen med Harry Rasmussen. Firmaet skiftede senere navn til Anima Film. Jakob Koch fortsatte imidlertid som ansat i Spectrum Film, men havde en drøm om på et tidspunkt også at forsøge sig som selvstændig tegnefilmproducent. 

    Tegneren og grafikeren Ib Antoni, som bl. a. var kendt for sine Cirkus Benneweis plakater, havde sin gang i Spectrum Film i en periode da Holland havde indført reklamer i TV. Ib Antoni havde lavet ide og design til nogle små reklamefilm, ”Joris Driepinter”, som opfordrede børn til at drikke 3 glas mælk om dagen. Flemming Jensen lavede de tre første film som var i sort/hvid, og da Flemming stoppede i firmaet, lavede Jakob Koch de næste 2 film, som var i farver. Det var planen at der skulle laves en hel serie ”Joris Driepinter” film, og Tegnefilm I/S lavede også et par stykker, men det fik en pludselig ende, da Ib Antoni på tragisk vis omkom ved branden på Hotel Hafnia i 1973. 

    I 1969 søgte Birgit Bennedbæk væk fra Spectrum Film. Hun blev afløst af en tegner ved navn Winni, som var ansat i firmaet i ca. 1 år, hvorefter hun søgte derefter tilbage til det firma hun kom fra. Børge Hamberg kontaktede herefter Birgit, for at tilbyde hende genansættelse i Spectrum Film, og til hans store glæde, tog hun imod tilbudet. Kort før hun skulle starte igen, blev Børge Hamberg syg. Han følte sig dårlig, og gik hjem fra arbejdet. Han var syg et par dage, og en forårsformiddag i april fik personalet i Spectrum Film den chokerende og triste meddelelse, at Børge Hamberg var afgået ved døden. Det kom fuldstændig bag på alle i firmaet, for ingen var klar over at han faktisk havde været meget syg. Godt nok havde han haft en del sygefravær samme forår, og var ofte gået tidligt hjem fra arbejdet grundet maveproblemer. Men at det var kræft, anede vi ikke. Den direkte dødsårsag var en tilstødende blodprop. 
    Børge Hamberg døde d. 27 april 1970 i en alder af 50 år.

     Det var et stort tab for Spectrum Film, og et stort savn for Jakob Koch og de øvrige ansatte som havde så tæt kontakt til Børge Hamberg. Han var et dejligt menneske. Han elskede at fortælle, dels om sit arbejde med tegnefilmproduktion, hvor ikke mindst tiden med ”Fyrtøjet” spillede en stor rolle, og dels om sin store lidenskab: Martinus kosmologi.
    Spectrum Film blev aldrig så attraktiv som arbejdsplads for Jakob Koch efter Børge Hambergs død, og i slutningen af 1970 valgte Jakob at blive freelance. Han afsluttede sit ansættelsesforhold og sagde farvel til en fast månedsløn på 2200 kr.

    1970 Selvstændig.   JAKOB KOCH tegnefilm.
    Jakob Koch startede som selvstændig d. 1. oktober 1970 i en erhvervslejlighed på Nørrebrogade 116.
   I starten var han fast freelance for Spectrum Film, og fik de fleste opgaver herfra. Efter et par år solgte Leif Beckendorff firmaet til reklamebureauet ’Laura’, og Jakob Koch blev dermed frigjort fra aftalen.

    Arbejdsopgaverne i JAKOB KOCH tegnefilm var stort set af samme karakter som i Spectrum Film: reklamefilm, industrifilm, kortfilm, sekvenser til kortfilm, filmtekster, trickfilm og kameraarbejde. Jakob Koch var vant til at være ene ansvarlig for produktionen, så det faldt ham meget naturligt at være helt alene i sit eget een mands firma. Det største problem var, at han ikke havde noget trickkamera, så han måtte i starten leje sig ind forskellige steder. Han fik dog hurtigt anskaffet sig noget brugeligt kameraudstyr.

    Den 13 juni 1971 fik Britta og Jakob Koch deres anden søn, Jeppe. Familien følte stærk trang til at flytte på landet, og i maj måned 1972 flyttede de til et lejet skovløberhus i Vemmetofte mellem Karise og Fakse Ladeplads. De var dog ikke flyttet længere væk fra København end at Jakob kunne køre dertil i bil på under en time. Det var i sandhed en forandring at flytte fra Nørrebros Runddel til en skov i Vemmetofte. Herfra drev han sin virksomhed de næste 5 år.
    Han genoptog samarbejdet med Helge Ernst om produktionen af 3 ikonografiske kortfilm om kunsthistorie.
 
   I 1976 lavede han en film om regionalplanlægningen i Storstrøms Amt, og den gav penge til udbetalingen til familiens eget hus. I april 1977 flyttede de til deres nyindkøbte hus på Østerskovvej 13, som ligger imellem Karise og Dalby, og der har de boet siden.

   Gennem sin gode kunde, Centralfilm i Oslo, fik Jakob Koch kontakt til en norsk jente, Kine Aune, som havde skrevet manuskript til en kort-tegnefilm: ”Kjennføtterleken”, og da det lykkedes at få produktionsstøtte gik de i 1977 i gang med arbejdet. Hun havde store ambitioner, men pengene var små. Jakob Koch brugte mange kræfter på at holde projektet nede på et niveau som passede til økonomien, og der blev konstant skåret ned på idéerne som flød frit fra Kine Aune. Filmen var lang tid undervejs, og blev først færdig i 1981. Jakob Koch måtte affinde sig med et ganske stort underskud. Det var Kine Aunes første arbejde med tegnefilmproduktion, men hun har siden manifesteret sig som en produktiv tegnefilm- og film-instruktør i Norge.

Scenebillede fra "Kjennføtterleken", som behandlede det for tegnefilm usædvanlige emne, at have et fysisk handicap.
 © 1981 Kine Aune og Jakob Koch.

Selvportræt af Jakob Koch brugt som julehilsen til kunderne.- © 1980 Jakob Koch.

     I  1981 lavede Jakob Koch 6 TV- OPS- spots for Minerva Film: ”Spar på energien – lyt til din energist”.

”Energisten”- © 1981 Jakob Koch og Minerva Film

    I 1982 købte Jakob Koch det selv samme 35mm Crass kamera, som han havde arbejdet med i Spectrum Film. Kamera blev hurtigt hans primære levebrød, for efterhånden specialiserede han sig mere og mere som trickfotograf, og det gav en hel del arbejde.
     Jannik Hastrup fra Dansk Tegnefilm Kompagni hyrede Jakob Koch som fotograf på langtegnefilmen ”Samson og Sally” fra okt. 1982 til juni 84. Det var en filmatisering af Bent Hallers bog: ”Hvalernes sang”.
     I marts 83 blev Jakob Koch af Jakob Stegelmann hyret som trickfotograf  på langtegnefilmen ”Valhalla”. Det var et meget ambitiøst projekt, og produktionsforløbet var meget turbulent. ”Valhalla” blev iværksat af Jakob Stegelmann, Jeff Varab og Jørgen Klubien, på basis af Peter Madsens tegneserie af samme navn. Jeff og Jørgen havde arbejdet som animatorer i Disney studierne, og ambitionen var at lave en tegnefilm som kunne måle sig med Disneys film. Jørgen Klubien sprang imidlertid fra inden filmen kom rigtigt i produktion, og senere fulgte både Jakob Stegelmann og Jeff Varab efter. Filmen blev, efter en masse problemer, produceret færdig, men Jakob Koch var kun med i den optimistiske og forventningsfulde startfase, hvor produktionsselskabet, som på det tidspunkt hed ”Asgård Film”, holdt til i Nansensgade. Da de købte deres eget trickkamera og trickbord, var Jakob Koch´s rolle som fotograf  udspillet, eftersom han ikke ville fastansættes og køre til København hver dag, og dermed svigte sine øvrige kunder. Samarbejdet med Asgård Film stoppede i dec. 83. Jakob Koch har fotograferet en del af scenerne i begyndelsen af filmen, her iblandt den lange frise som indleder  filmen. Den blev tegnet af Peter Madsen på en 5 meter lang papirrulle, og den blev fotograferet i enkeltbilleder. Det var før computerens indtog i tegnefilm-produktionen. Af ren og skær forglemmelse fra Swan Films side, fik Jakob Koch ingen credit på filmens sluttekster.

Jakob Kochs trickbord sat op til en multiplanoptagelse i 5 planer til en scene i starten af "Valhalla".
 Foto:
© 1983 Jakob Koch.

    ”Valhalla” projektet tiltrak en masse unge mennesker som ville lave tegnefilm, og der blev etableret en tegnefilmskole hvor der blev uddannet en masse animatorer og farvelæggere. Mange af dem fortsatte i branchen efter ”Valhalla”, og det betød en forøget konkurrence til os som var aktive før Valhalla.

    Jakob Koch fortsatte aktiviteterne i sit eget firma, og plejede sine trofaste kunder efter bedste evne. Bl. andet lavede Jakob Koch, fra april til juni 84, en reklametegnefilm ”Yoggi” til Norge. Filmen modtog en pris ved en reklamefilmfestival i New York, og den modtog et diplom ved tegnefilmfestivalen i Anneci.

 

Reklametegnefilmen ”Yoggi”. © 1984 Jakob Koch og Photon A/S

    I oktober 1984 blev Jakob Koch hyret af Per Lygum som trickfotograf til den kendte ”Tuborg Sneøl” reklamefilm, som har kørt i biografen og TV hvert år siden. Per Lygum mødte frem hos Jakob Koch sent på eftermiddagen dagen før deadline for aflevering af arbejdskopien. Han havde medbragt alle nødvendige tegninger og cells. til reklamefilmen, med de var ikke færdig-farvelagt. Han fik anvist et arbejdsbord, hvor han kunne lave det sidste farvelægningsarbejde. Alt imens gik Jakob Koch i gang med fotograferingen, som dog blev afbrudt på grund af ventetiderne, mens de farvelagte cells. tørrede. Arbejdet blev afsluttet tidligt den efterfølgende morgen.

    Fra marts 86 til oktober 87 arbejdede Jakob Koch som trickfotograf og animator på Jannik Hastrups anden lange tegnefilm: ”Strit og Stumme”. Georges Stoyanoff animerede figuren  ”Stumme”, men i en periode hvor Georges vor forhindret, blev han afløst af Jakob Koch, som animerede flere scener med ”Stumme” 

    Fra maj 89 til sept. 90 arbejdede han som trickfotograf på Jannik Hastrups tredje lange tegnefilm: ”Fuglekrigen”, og desuden var han på samme film mellemtegner for Harry Rasmussen, som animerede musen Ingolf.

    Fra maj 89 arbejdede han i et årstid som animator på den svenske langtegnefilm ”Kalle Stopp och Grodan Boll – på svindlande eventyr”. Arbejdsindsatsen blev desværre ikke så effektiv som ønsket, på grund af det samtidige arbejde som fotograf på ”Fuglekrigen”. Af samme grund videregav Jakob Koch animeringsarbejdet til flere af scenerne fra ”Kalle Stropp og Grodan Boll” til Harry Rasmussen.

    I marts 93 blev Britta og Jakob Kochs yngste søn, Jeppe, dræbt i en trafikulykke. Han blev 21 år gammel. Det kom til at betyde at Jakob prioriterede andre ting i livet højere end det at lave tegnefilm. Der var andre og vigtigere ting at bruge tiden på, så han opsøgte ikke arbejde, og han begyndte at sige nej til opgaver som ikke interesserede ham. Han brugte megen tid på at skrive et filmmanuskript om sin søns liv og død. Filmen blev dog aldrig lavet, men det var en fin sorgterapi.

    Fra april 94 til sept. 94 arbejdede Jakob Koch som trickfotograf på Jannik Hastrups fjerde lange tegnefilm: ”Aberne og det hemmelige våben”.

    I løbet af de næste 5-6 år gled JAKOB stille og roligt i baggrunden i tegnefilm-branchen. Tegnefilmproduktion på computer, og de nye tegnefilmproduktionsselskaber som opstod i kølvandet af ”Valhalla”, specielt A-Film, udgjorde en konkurrence, som han hverken kunne eller ville hamle op med. Der blev længere og længere mellem opgaverne. Han brugte mindre tid på tegnefilm og mere på musik. Jakob Koch har spillet violin fra 12 års alderen, og har dyrket mange musik genre, primært klassisk og jazz, men da han flyttede på landet i 1972, stiftede han bekendtskab med den danske folklore – spillemandsmusikken – og har dyrket den lige siden. Jakob Koch er sammen med sin kone, Britta, som spiller harmonika, spillemand i en folkedanserforening i Næstved, og de deltager i stævner og festivaler rundt omkring i ind- og udland. Desuden fungerer Jakob Koch som spillemandsinstruktør på diverse kurser.

 

Selvportræt.- © 1998 Jakob Koch.

    Jakob Koch arbejder fortsat med tegnefilm, men arbejdet har skiftet karakter. Trickbordet og Crass kameraet er gået på pension, og computeren har taget over. Jakob føler sig stærkt inspireret af de muligheder computeren giver, og det har resulteret i nogle selvfinansierede småproduktioner.
     Jakob Koch har hjulpet Harry Rasmussen med at færdiggøre en 6 minutters tegnefilm over H.C.Andersens eventyr ”Det er ganske vist!”, som har været over 33 år undervejs. Filmen blev produceret på computer, og blev færdig i foråret 2006.

Se billeder og videoklip og omtale af ”Det er ganske vist!” her.

 

Jakob Koch ved computeren. - © 2005 Jakob Koch.

     Desuden har Jakob Koch gang i et par andre selvfinansierede filmprojekter, blandt andet har han genoptaget idéen om en tegnefilmatisering af det gamle romerske sagn ”Androkles og løven”, som han lavede som 16 årig i 1961. Det bliver måske Jakob Kochs sidste tegnefilmproduktion, og ringen er hermed sluttet.

 

Animation af et amerikansk Baldwin damplokomotiv. © 2011 Jakob Koch.

     Arbejdet med computeren har inspireret Jakob Koch så meget, at han har påtaget sig være webmaster for Harry Rasmussen på denne hjemmeside.

    Jakob Koch har været i tegnefilmbranchen i over 40 år, heraf 35 år som selvstændig. Han har haft ca. 850 opgaver af forskellig karakter, specielt som underleverandør af reklametegnefilm, tegnede sekvenser til kortfilm og diverse trickfotografiske opgaver.
     Da Jakob Koch i 2005 fyldte 60 år, lukkede han sit firma JAKOB KOCH tegnefilm.

 

 

Filmografi for Jakob Koch:

    Tegnefilmsekvenser til kortfilm (listen ukomplet):
Focus på sundheden (1971)  Disamatic (1972)  
Niro Atomizer (1973)  ETA (1973)  Fællestrafik (1974)  Braatens flysikkerhet (1977)  Departementet (1977)  Regionplanlægning i Storstrøms Amt (1977)  Velbekomme (1978)  Disamatic (1978)  LO (1979)  DFDS Jombo Coaster (1979)  Kiroproktik (1980)  Betong i vei 1980)  Kreditforeningen (1980)  Førstehjælp ved hjertestop (1981)  Trafikstøj i Københavns Kommune (1981)  Sikker på motorcykel (1981)  Rør dig mere (1982)  De danske oste (1983)  Klim-Borden (1984)  Metal (1984)  Det moderne maleri (1986)  Tidevand (1986)  Atomfysik og virkelighed (1986)  Peter Faber (1988)  Kvantefysikkens lære (1989)  Teorien om alting (1997)

    Ikonografiske kortfilm:
Det Moderne Maleri Impressionisme (1973)  Det Moderne Maleri Expressionisme (1973)  Det Moderne Maleri Surrealisme (1973)  Skak (4 film. 1977)  

    Korte tegnefilm:
Kjennføtterleken (1981. Anim. Foto. Produktion)  En god dag at gø (1998. Foto.)  Tirsdag morgen (1998. Foto.)  Det er ganske vist! (2006. Computer. Lyd. Produktion)

    Lange tegnefilm:
Valhalla (1983. Foto.)  Samson og Sally (1984. Foto.)  Strit og Stumme (1987. Foto. Anim.)  Fuglekrigen (1990. Foto.)  Kalle Stropp og Grodan Boll (1991. Anim.)  Aberne og det hemmelige våben (1994. Foto.)

    Reklametegnefilm (listen ukomplet):
Peanøtt rull (1973)  Soft & Dri (1973)  Sparebanken (1973)  Malkyl (1973)  Bokklubben (1974)  Kreditbanken (1978)  Bokklubben (1978)  Frisko (1979)  Anthon Berg (1980)  Krone kaffe (1981)  Norges Røde Kors (1982)  Hellesen (1984)  YOGGI (1984)  DANO (3 stk. 1985)  Yoghurt "snork" (1985)  Yoghurt "klokke" (1985)  
3x34 (1988)  Sun cola (1988)  Chrunch (1988)  Danefrost (1989)  Håndværksbageren (1989)  Albani (1989)  Håndværksbageren præmiebrød (1990)  Kvickly Solstik (1992)  Danefrost (1991)  Totalkredit (1991)  Dagli´ Brugsen (1991)  Kvickly Solstik (1992)  FUN(1993)  Vandfaldet (1996)

    TV-spots (listen ukomplet):
Bedriftssundhedstjeneste (1979. Anim. Foto.)  Dyrtidsfond (1980. Anim. Foto.)  Balancekunst (1980. Foto.)  Energisten (6 stk. 1981. Anim. Foto.)  Posttakst (1982. Anim. Foto.)  Hold hjertet ungt (1984. Anim. Foto.)

    Egen produktion:
Androkles og Løven (2016).  IKAROS (2017).  Kanon (2017).  Den animerede Vals (2018).  ZoomInn (2018).  Den fine Madam Sne (2018).
Se dem på YouTube eller på
www.androkles.dk

 Web master:
www.tegnefilmhistorie.dk
www.livetseventyr.dk
www.androkles.dk
 

  Til start: Dansk Tegnefilms Historie

_______________